Η Μ&Μ Gas δραστηριοποιείται στον κλάδο Προμήθειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η Μ&Μ Gas σηματοδοτεί την απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που εξασφάλισε άδεια προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Μάθε περισσότερα Μάθε περισσότερα
2016
Το 2016 η M&M Gas γίνεται η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που επεκτείνεται σε διασυνοριακές συναλλαγές φυσικού αερίου μέσω του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB). Τον Ιούλιο του 2016 η Μ&Μ Gas πραγματοποιεί την πρώτη εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω αγωγού και τον Σεπτέμβριο του 2016 υλοποιεί εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά.
2015
Το 2015 το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου στις μέχρι τότε αποκλεισμένες γεωγραφικά περιοχές δραστηριοποίησης των εταιρειών παροχής αερίου (ΕΠΑ) σημαίνει για την M&M Gas την έναρξη δραστηριότητας πώλησης φυσικού αερίου σε νέους βιομηχανικούς πελάτες προσφέροντας καινοτομία, ευελιξία, ταχύτητα, αλλά και ανταγωνιστικές τιμές.
2014
Το 2014 η M&M Gas υπογράφει την πρώτη συμφωνία με την οποία βιομηχανικός καταναλωτής προμηθεύεται φυσικό αέριο από ανεξάρτητο προμηθευτή.
2011

Τον Φεβρουάριο του 2011, η Μ&Μ Gas αποκτά άδεια προμήθειας και δικαίωµα πώλησης φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3428/2005 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η άδεια έχει ισχύ 20 έτη.

2010

Το 2010 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. προχώρησαν στην ίδρυση της «Μ και Μ Ανώνυµη Εταιρεία Φυσικού Αερίου» µε τον διακριτικό τίτλο «M&M Gas» με αντικείμενο την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου. Το ίδιο έτος ξεκινάει η προμήθεια φυσικού αερίου των συνδεδεμένων εταιρειών.

03.06.2015

Κατάθεση τελικής προσφοράς για τον διαγωνισμό της ΔΕΦΑ

Η Μ&Μ Gas, θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της MOTOR OIL, προχώρησε χθες, 2/6/2015, στην κατάθεση τελικής και βέλτιστης οικονομικής προσφοράς (Best and Final Offer) στο πλαίσιο του διαγωνισμού της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου της Κύπρου...

08.02.2011

Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου Για Την M&M Gas

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- Όµιλος Επιχειρήσεων ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κοινή µε τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εταιρεία «Μ και Μ Ανώνυµη Εταιρεία Φυσικού Αερίου» µε το διακριτικό τίτλο “M & M GAS Co S.A.”...

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Μάθε περισσότερα Μάθε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μάθε περισσότερα Μάθε περισσότερα