Σχετικά Με Την M&M Gas

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα, με εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, εταιρεία με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον κλάδο διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου (Downstream) και παρουσία στους τομείς της έρευνας και εκμετάλλευσης νέων κοιτασμάτων πετρελαίου (Upstream) και του φυσικού αερίου, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με στόχο τη δημιουργία της κορυφαίας εταιρείας εμπορίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Από την ίδρυσή της, η Μ&Μ Gas πρωτοστατεί στις εξελίξεις της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου προς τη δημιουργία μιας απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία με δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη και σεβασμό στους ανθρώπους και το περιβάλλον.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μάθε περισσότερα Μάθε περισσότερα