Διοικητικό Συμβούλιο

Παύλος Βαρδινογιάννης

Πρόεδρος

Ιωάννης Δεσύπρης

Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Κοσμαδάκης

Μέλος

Δημήτριος Παπαδόπουλος

Μέλος

Αναστασία Κασαπάκη

Μέλος