Η Ιστορία Μας

2010
2010

Το 2010 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. προχώρησαν στην ίδρυση της «Μ και Μ Ανώνυµη Εταιρεία Φυσικού Αερίου» µε τον διακριτικό τίτλο «M&M Gas» με αντικείμενο την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου. Το ίδιο έτος ξεκινάει η προμήθεια φυσικού αερίου των συνδεδεμένων εταιρειών.

 

Η M&M GAS γίνεται η πρώτη Ελληνική ιδιωτική εταιρεία που δημιουργεί τις συνθήκες απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, εισάγοντας τον Μάιο 2010 το πρώτο ιδιωτικό φορτίο LNG. Η Εταιρεία κερδίζει τον πρώτο διαγωνισμό προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gas: LNG) που διεξήγαγε η ΔΕΗ και παραδίδει το πρώτο ιδιωτικό φορτίο LNG στις εγκαταστάσεις της ΔΕΣΦΑ.

2011
2011

Τον Φεβρουάριο του 2011, η Μ&Μ Gas αποκτά άδεια προμήθειας και δικαίωµα πώλησης φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3428/2005 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η άδεια έχει ισχύ 20 έτη.

2014
2014

Το 2014 η M&M Gas υπογράφει την πρώτη συμφωνία με την οποία βιομηχανικός καταναλωτής προμηθεύτηκε φυσικό αέριο από ανεξάρτητο προμηθευτή. Η εταιρεία παραδίδει ποσότητα Φυσικού Αερίου προερχόμενη από εισερχόμενο φορτίο LNG σε έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς καταναλωτές στην Ελλάδα.
2015
2015

Το 2015 το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου στις μέχρι τότε αποκλεισμένες γεωγραφικά περιοχές δραστηριοποίησης των εταιρειών παροχής αερίου (ΕΠΑ) σημαίνει για την M&M Gas την έναρξη δραστηριότητας πώλησης φυσικού αερίου σε νέους βιομηχανικούς πελάτες προσφέροντας καινοτομία, ευελιξία, ταχύτητα, αλλά και ανταγωνιστικές τιμές.

2016
2016

Το 2016 η M&M Gas γίνεται η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που επεκτείνεται σε διασυνοριακές συναλλαγές φυσικού αερίου μέσω του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB). Τον Ιούλιο του 2016 η Μ&Μ Gas πραγματοποιεί την πρώτη εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω αγωγού και τον Σεπτέμβριο του 2016 υλοποιεί εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά.